Joyce
Boers

Certificeringen

NBBU

De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Ze behartigen de belangen van ruim 1.200 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

VRO

VRO ontwikkelt normen en schema's, verzorgt trainingen en workshops en inspecteert en certificeert. Dit doen ze in verschillende branches, zoals de uitzendbranche, bouw, transport, logistiek, techniek, schoonmaak, vlees en pluimvee. In samenwerking met brancheorganisaties ontwikkelt VRO regelmatig nieuwe normen en schema's. 

Het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Contact

Maak een
job alert
aan